Aktualności - www.pimedia.pl

22.11.2013

Włączamy „Czujnik innowacji”

Podjęliśmy nowe wyzwanie: tym razem nasz cel to sprawienie, by Mazowsze było postrzegane jako region otwarty na innowacje i sprzyjający wszelkim inicjatywom łączącym biznes z osiągnięciami naukowymi.

Odpowiadamy za strategię mediową i przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza. Projekt powstał, by wspierać innowacyjność, kreatywność i biznesowe podejście przedsiębiorstw oraz instytucji. Kampanią „Czujnik innowacji” pragniemy zachęcić przedsiębiorców do otwarcia się na nowe pomysły, które mogą usprawnić i unowocześnić ich działalność. – mówi Marta Kozok z |PIMEDIA Group. Cel projektu to zebranie różnorodnych danych z badań naukowych, uniwersytetów czy placówek badawczych i udostępnianie ich szerokiemu gronu odbiorców, tak, by mogli oni podejmować innowacyjne działania. Hasło przewodnie projektu - „Czujnik innowacji” - to dla nas nie slogan. Uważamy, że takim czujnikiem jest każdy z nas: wszyscy możemy poszukiwać innowacyjnych rozwiązań i z sukcesem wcielać je w życie.

Aby z zachętą do sprawdzenia swojej własnej innowacyjności dotrzeć do jak największego grona odbiorców, zdecydowaliśmy się na szereg działań, które w większości będą skupiać się na mieszkańcach Mazowsza. Komunikację z nimi opieramy na telewizji, radiu, prasie codziennej oraz internecie. Cel projektu to połączenie nauki i biznesu, połączenie know i how, by umożliwić przedsiębiorcom korzystanie z innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w środowisku uczelni wyższych i innych placówek naukowych.

Za koncepcję kreatywną odpowiada Agencja Reklamowa Formind.

Kampania trwać będzie do maja 2015 roku.

powrót