Aktualności - www.pimedia.pl

04.11.2013

Unijne dotacje na innowacje

Wygraliśmy przetarg na przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat projektów realizowanych dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Od dłuższego czasu obserwujemy w Polsce spore zmiany: dynamicznie przeobrażamy się w nowoczesny kraj. Dzięki unijnym pieniądzom nie tylko poprawiły się warunki naszego życia – odpowiadają one także za to, że nasz kraj jest coraz częściej wybierany przez inwestorów. W Polsce realizowanych jest obecnie ponad 2000 projektów w ramach POIiŚ, które zapewnią nam bezpieczeństwo energetyczne i zdrowotne, rozwiną nowoczesny transport i szkolnictwo wyższe, a także zadbają o dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne.

Chcemy, aby o tym, ile zmian na dobre zaszło ostatnio w naszym kraju, dowiedziało się jak najwięcej osób. Dlatego właśnie zaangażowaliśmy się w projekt MRR - mówi Anna Gładoch, senior project manager w |PIMEDIA Group. Wsparcie unijne jest tak konkretne, że można mówić o nim prostym językiem. Z tego powodu wybraliśmy infografikę jako najlepszą formę dla publikowanych przez nas w prasie informacji o projektach finansowanych w ramach POIiŚ. Informacyjne infografiki ukażą się w najpoczytniejszych dziennikach i tygodnikach, takich jak „Polityka”, „Wprost”, „Rzeczpospolita”, „Newsweek” czy „Uważam Rze”. Zapraszamy także do znalezienia Funduszy Europejskich na Facebooku - przygotowaliśmy 8 konkursów z nagrodami, podczas których można sprawdzić swoją wiedzę na temat ciekawych inwestycji finansowanych przez UE.

Realizacja projektu zakończy się 25 listopada br.

powrót