Aktualności - www.pimedia.pl

21.04.2013

Opolskie rozkwita razem z |PIMEDIA

|PIMEDIA Group jest odpowiedzialne za kampanię promocyjną województwa opolskiego "Opolskie kwitnące muzycznie". Naszym zadaniem jest promowanie tego regionu jako obszaru atrakcyjnego nie tylko ze względu na jego muzyczne konotacje, ale także ciekawego z uwagi na swoje walory turystyczne.

Kampania w całości odbywać się będzie w internecie. Działania |PIMEDIA Group obejmą między innymi prezentowanie najciekawszych wydarzeń związanych z turystyką oraz z szeroko pojmowaną kulturą w województwie opolskim za pomocą specjalnie w tym celu stworzonych serwisów internetowych. Odpowiadamy również za emisję reklam na ogólnopolskich i regionalnych portalach, przygotowanie oraz emisję spotów reklamowych. Ze względu na regionalny charakter kampanii wszystkie działania są geotargetowane na województwo opolskie.

Kampania potrwa do sierpnia 2014 roku.

powrót