Aktualności - www.pimedia.pl

12.04.2013

Kolej na Wielkopolskę! Wielka historia, wielka przygoda!

Właśnie ruszyła międzynarodowa kampania na rzecz województwa wielkopolskiego, promująca wizerunek oraz produkty turystyczne i kulturowe tego regionu.

Głównym celem komunikacji jest wykreowanie spójnego, wyrazistego wizerunku Wielkopolski jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Wielkopolska to region, gdzie historia spotyka się z przygodą, a urlopowe lenistwo można szybko zamienić na aktywne spędzanie weekendu.

Kompleksowe działania promocyjne prowadzone będą w kraju, a część kampanii zostanie skierowana na rynki zagraniczne - Niemcy, Wielką Brytanię, Hiszpanię i Holandię.

Kampania obejmuje promocję w mediach - emisje spotu w kilkudziesięciu ogólnopolskich i tematycznych stacjach telewizyjnych, przeprowadzenie kampanii internetowej z wykorzystaniem form displayowych i takich narządzi jak remarketing oraz działania w mediach społecznościowych na najpopularniejszych portalach, takich jak Facebook, Pinterest, Twitter i Foursquer.

Promocja Wielkopolski to również produkcja spotu TV, uruchomienie portalu internetowego, aplikacji, zorganizowanie udziału w Międzynarodowych Targach Turystycznych, seria study tours oraz produkcja materiałów BTL.

Za kreację kampanii odpowiada Formind, natomiast za strategię mediową i egzekucję - |PIMEDIA Group.Wartość działań promocyjnych przekracza 1 500 000 zł netto. Kampania zakończy się w grudniu br.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na www.facebook.pl/VisitWielkopolska

powrót