Aktualności - www.pimedia.pl

02.04.2013

|PIMEDIA dla pasażerów PKP PLK na Śląsku

Ruszyła przebudowa linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki-Częstochowa. Prowadzone prace mają za zadanie poprawienie komfortu pasażerów, usprawnienie działania sieci trakcyjnej oraz skrócenie czasu przejazdu koleją na tym dystansie.

Główne cele promocji to zagwarantowanie kompleksowej i stałej informacji o projekcie oraz dostarczanie podróżującym danych o pojawiających się utrudnieniach. Działania promocyjne mają także za zadanie informować pasażerów o zmianach w kursowaniu pociągów i o organizacji robót.

Prowadzona przez |PIMEDIA kampania koncentruje się na działaniach reklamowych w prasie, plakatach promocyjnych na bilbordach, spotach reklamowych emitowanych w telewizji regionalnej oraz kampanii na nośnikach outdoorowych. Realizowane będą również działania promocyjne z wykorzystaniem lokalnych portali informacyjnych.

Kampania promocyjno-informacyjna zakończy się w 2015 roku. Przetarg na obsługę PKP PLK S.A. w ramach tego projektu wygrała firma Formind, |PIMEDIA odpowiada za zakup mediów na potrzeby kampanii.

powrót