Aktualności - www.pimedia.pl

05.11.2012

|PIMEDIA DLA INNOWACYJNEJ MAŁOPOLSKI

Właśnie zakończyliśmy kampanie promocyjno-informacyjną dla projektu "Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt pilotażowy". Przez ostatnie miesiące |PIMEDIA pracowała nad tym, by wypromować Małopolskie Targi Innowacji oraz goszczące na nich firmy i instytucje.

Na Targach mogliśmy wsiąść do samochodu elektrycznego, zobaczyć przenośną rafinerie do wytwarzania biopaliwa, wziąć udział w warsztatach dotyczących kreatywnego myślenia, a także sprawdzić się w wirtualnej rozgrywce. A skąd to wszystko? Dzięki prawdziwemu świetu innowacji! Od 8 do 12 października w kilku miastach Małopolski odbywały się wydarzenia, w których na pierwszym planie były innowacyjność, współpraca, badania i rozwój.

W ramach działań promocyjnych |PIMEDIA była odpowiedzialna między innymi za stworzenie materiałów ATL, kampanie outdoorową (kilkaset plakatów i billboardów), kampanie w wyszukiwarkach, publikacje w prasie, marketing rekomendacyjny oraz social media. Aby uatrakcyjnić całe wydarzenia przygotowaliśmy interaktywną multimedialną oprawę, katalog stanowiący kompendium wiedzy o Targach i całym Małopolskim Festiwalu Innowacji, a także stworzyliśmy na Małym Rynku w Krakowie wystawe prezentującą innowacyjne osiągniecia regionu pt. "Innowacyjna Małopolska".

Główne cele wydarzenia - pokazanie dobrych przykładów, stworzenie warunków do podjęcia rozmów, nawiązania współpracy i zdobycia wiedzy oraz możliwość pozyskania nowych kontaktów biznesowych zostały osiągnięte w stu procentach.

powrót