Aktualności - www.pimedia.pl

01.09.2012

|PIMEDIA REALIZUJE KAMPANIĘ DLA MINISTERSTWA TRANSPORTU

Powstaje wiele kilometrów nowoczesnych dróg, zmodernizowana zostaje infrastruktura kolejowa, wzrasta poziom bezpieczeństwa i rośnie komfort życia mieszkanców tam, gdzie ruch był uciażliwy – to wszystko dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych.

Miło nam poinformować, że wygraliśmy przetarg ogłoszony przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej |PIMEDIA opracowała koncepcje komunikacji, zaplanowała i zakupiła media oraz przygotowuje i publikuje na łamach prasy ogólnopolskiej i branżowej cykl artykułów na temat efektów realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sektorze transportu.

Publikacje mają zwiększyć poziom znajomości efektów i korzyści wynikających z realizacji POIiŚ w zakresie infrastruktury transportowej oraz wesprzeć wizerunek marki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

powrót