Aktualności - www.pimedia.pl

12.08.2012

ŚWIĘTOKRZYSKI KAPITAŁ LUDZKI WSPARTY PRZEZ |PIMEDIA

Informowanie potencjalnych uczestników projektów o możliwościach jakie stwarza Program Operacyjny Kapitał Ludzki to zadanie |PIMEDIA w ramach prowadzonej kampanii promocyjnej w województwie świętokrzyskim.

Trzy różne projekty przeznaczone dla zupełnie różnych osób. Ich uczestnicy otrzymali wsparcie, które ułatwiło codzienne funkcjonowanie. Są wśród nich między innymi osoby bezrobotne, niepełnosprawne, a także uczniowie świętokrzyskich szkół. Nabyli oni wiedzę i umiejętności – zwiększyli zdolność pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Kampania prowadzona przez |PIMEDIA obejmuje stworzenie koncepcji, przygotowanie key visualu, hasła promującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, przygotowanie i publikację fotoreportaży, zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii w Internecie (kampania odsłonowa, artykuły sponsorowane), przygotowanie scenariusza, produkcję oraz emisję spotu radiowego w regionalnych rozgłośniach radiowych.

Efektem działań jest upowszechnienie korzyści płynących z projektów i korzystania ze środków unijnych oraz budowanie marki PO KL.

powrót