Rozwiązania dedykowane - Pimedia

Rozwiązania dedykowane


Niektórzy wierzą, że jedno narzędzie może być skuteczne dla dwóch niezwiązanych ze sobą firm. Oczywiście może się tak zdarzyć. Tak jak się zdarza, że dwóm koleżankom pasuje jedna sukienka. Mimo to nikt dobrowolnie nie szuka rozwiązania uniwersalnego – zbyt wiele posiadamy unikalnych cech, żeby miało to sens. Na każdą firmę składa się ciąg warunków, które ją określają i, niejako też, wyróżniają na tle innych – branża, klienci, pozycja na rynku, polityka wewnętrzna – zamiast szablonowych rozwiązań, które sprawdziły się już w innej firmie, oferujemy rozwiązania dedykowane.

Pimedia Interactive zajmuje się projektowaniem i wrażaniem narzędzi biznesowo-informatycznych, mających na celu usprawnienie jej działania. W zależności od branży i potrzeb danej firmy, rozwiązania mogą dotyczyć procesów sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania danymi lub personelem. Rozwiązania przygotowane przez Pimedia Interactive zawsze są dedykowane konkretnej firmie i połączone z jej wewnętrznymi systemami.